quinta-feira, 11 de setembro de 2014

GABARITOS DE SETEMBRO - ENSINO FUNDAMENTAL


B
C
D
A
D
C
A
D
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A
B
B
B
A
C
A
D
D
C
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Geografia – 6º ano – 09/09/14


A
C
B
D
B
A
A
B
B
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
B
A
D
C
C
D
C
D
A
C
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Geografia – 7º ano – 09/09/14


C
D
D
A
C
B
B
B
A
C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A
B
D
C
B
A
D
C
A
D
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Geografia – 8º ano – 09/09/14


A
B
C
C
B
D
C
A
B
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
D
B
D
A
A
D
D
B
C
C
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Geografia – 9º ano – 09/09/14


D
C
B
A
A
D
C
B
D
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Inglês – 6º ano – 09/09/14


D
A
C
B
A
A
C
B
D
C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Inglês – 7º ano – 09/09/14


B
A
D
A
B
B
A
D
C
C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Inglês – 8º ano – 09/09/14


C
D
B
A
D
D
C
B
A
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Inglês – 9º ano – 09/09/14


D
C
B
A
A
C
B
D
A
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ed. Física – 6º ano – 09/09/14


C
B
A
A
D
C
B
D
A
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ed. Física – 7º ano – 09/09/14


A
D
D
A
B
C
C
B
D
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ed. Física – 8º ano – 09/09/14


D
C
B
A
A
C
B
D
D
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ed. Física – 9º ano – 09/09/14


D
B
A
C
B
D
C
B
C
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
D
A
C
A
B
C
D
A
B
D
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Português – 6º ano – 09/09/14


D
B
D
A
C
B
C
B
A
C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
D
B
A
C
D
A
A
B
D
C
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Português – 7º ano – 09/09/14


A
B
B
B
A
A
B
C
C
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
D
D
C
D
C
D
B
A
C
D
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Português – 8º ano – 09/09/14


D
C
B
B
C
B
D
C
A
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
D
B
A
C
C
A
D
D
A
B
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Português – 9º ano – 09/09/14


B
D
B
C
A
D
C
A
D
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
C
A
D
B
C
B
A
D
C
B
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Ciências – 6º ano – 10/09/14


C
C
B
A
B
D
A
D
C
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A
C
D
A
B
C
D
A
B
D
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Ciências – 7º ano – 10/09/14


D
A
B
C
B
D
C
B
D
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
C
B
D
A
A
C
D
A
C
B
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Ciências – 8º ano – 10/09/14


B
C
A
D
A
B
C
D
A
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
B
C
A
D
B
A
B
C
C
D
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Ciências – 9º ano – 10/09/14


B
A
C
D
A
B
C
D
A
C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Artes – 6º ano – 10/09/14


A
B
D
A
B
D
C
C
D
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Artes – 7º ano – 10/09/14


A
C
B
D
C
A
B
D
A
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Artes – 8º ano – 10/09/14


C
A
B
D
A
C
B
D
C
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Artes – 9º ano – 10/09/14


A
B
B
C
B
D
D
A
C
C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
D
A
B
C
D
A
C
B
A
D
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Matemática – 6º ano – 10/09/14


D
C
B
A
D
B
C
D
A
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
B
C
C
B
A
D
B
C
D
A
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Matemática – 7º ano – 10/09/14


B
A
C
D
C
D
A
D
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
B
B
A
D
C
A
D
C
B
A
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Matemática – 8º ano – 10/09/14


B
A
A
B
C
D
C
A
B
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
D
A
A
D
B
C
C
B
C
D
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Matemática – 9º ano – 10/09/14


D
A
B
C
B
D
C
B
A
C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
D
B
C
B
C
D
A
A
D
A
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
História – 6º ano – 10/09/14


C
D
A
A
D
C
A
C
B
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
D
B
A
B
B
C
D
D
A
C
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
História – 7º ano – 10/09/14


C
B
C
B
A
D
A
D
B
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
C
D
A
C
D
B
C
A
A
D
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
História – 8º ano – 10/09/14


B
C
C
A
A
B
D
D
C
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
C
B
A
A
B
D
D
C
B
A
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
História – 9º ano – 10/09/14


Nenhum comentário:

Postar um comentário